Hovedseksjon

Slik søker du

 

Bestill en time for å søke:

 

Tidslinje - norskkurs+gs.png

Når starter kurset?

Kursperiode 1: 03.01.23 – 17.02.23 
Kursperiode 2: 27.02.23 – 31.03.23 
Kursperiode 3: 11.04.23 – 16.05.23 
Kursperiode 4: 22.05.23 – 22.06.23 

Du kan søke hele året, og du blir satt på venteliste til neste kurs. Hvis kurset er fullt, må du vente til det blir ledig plass. Du får SMS og brev fra skolen når du har fått plass på kurs.

Hvem kan søke?

Hvis du bor i Oslo og har et vedtak fra UDI som gir rett til gratis opplæring, kan du søke om gratis kurs. Alle kan søke norskkurs mot betaling i Oslo Voksenopplæring. 

Vanligvis har du rett til gratis norskkurs hvis du er:

• flyktning 
• i familie med flyktning 
• i familie med norsk/nordisk statsborger 
• i familie med en person med permanent oppholdstillatelse 
* Unntak: hvis du har søkt om familieinnvandring etter EØS-regelverket 

Merk at du må ha fått et vedtak fra UDI og ha søkt om oppholdskort for å få rett til gratis kurs. Har du spørsmål, kan du ringe til oss på 23 47 00 00.

Personer mellom 16-19 år som er registrert i Oslo har også rett til gratis norskkurs for ungdommer.