Hovedseksjon

Slik søker du

Bestill en time for å søke:

Hvis du ikke finner ledig time, er det fullt de neste 14 dagene.
Nye timer legges ut hver dag, men aldri mer enn to uker frem i tid.

Hvis du lurer på om du må betale for norskkurs eller ikke, kan du ringe oss på telefon 23 47 00 00.

Jobber du i NAV skal du ikke bestille time her, se egen rutine.

Søkeprosess norskkursNår starter kursene?

 

Du kan søke hele året, og du blir satt på venteliste til neste kurs. Hvis kurset er fullt, må du vente til det blir ledig plass.

Høst 2024

 • 19.08.24 – 27.09.24
 • 07.10.24 – 15.11.24
 • 18.11.24 – 18.12.24

Du får SMS og brev fra skolen når du har fått plass på kurs.

Hvem kan søke?

Alle voksne kan søke norskkurs mot betaling i Oslo Voksenopplæring.

Du kan søke om gratis norskkurs hvis du er folkeregistrert i Oslo og har et vedtak om opphold fra UDI:

 • som flyktning
 • i familie med flyktning
 • i familie med norsk/nordisk statsborger bosatt i Oslo
 • i familie med en person med permanent oppholdstillatelse

Informasjon om rett til gratis kurs

 • Det er en frist for hvor lenge du kan ha rett til gratis kurs. Derfor er det viktig å søke kursplass så fort som mulig.
 • Venter du barn eller er syk, kan du ha rett til permisjon som utsetter fristen.
 • Personer mellom 16-19 år som er folkeregistrert i Oslo, har også rett til gratis norskkurs for ungdommer.

Hvem må betale for norskkurs?

Du må vanligvis betale for norskkurs hvis du

 • kommer fra EU og EØS-området
 • har oppholdstillatelse i et land innen EU og EØS
 • er i Norge som familiemedlem med en person fra et av disse landene
 • er norsk statsborger og er over 19 år
 • har bodd i Norge i mange år

Er du usikker på om du må betale eller ikke, ta kontakt for informasjon om din status.

Har du spørsmål?

Ring oss på 23 47 00 00 eller

send en e-post.

Lovdata:

Fikk du opphold i Norge etter 2020, kan du lese mer om rett og plikt til opplæring i integreringsloven, kapittel 6.

Fikk du opphold før 2021, kan du lese om rett og plikt til opplæring i introduksjonsloven, kapittel 4.