Hovedseksjon

Våre tilbud

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 
Du har rett til opplæring hvis du;
• er 25 år (fyller 25 i søknadsåret) eller eldre
• har fullført grunnskole eller tilsvarende
• ikke fullført videregående skole som gir yrkes- eller studiekompetanse i Norge

Du må være folkeregistrert i Oslo kommune, og ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Har du ikke rett til videregående?  
Selv om du ikke har rett kan du også søke, og du kan få opptak hvis det er ledig plass.

Hvis du ikke har rett til opplæring, men ønsker generell studiekompetanse, kan Utdanningsløftet være aktuelt for deg.

Les mer om Utdanningsløftet her.

Utdanning fra utlandet

Hvis du har gått videregående fra et annet land som ikke blir godkjent i Norge, så kan du ha rett til opplæring.

Dersom du har rett til videregående, men trenger mer norskopplæring for å kunne gjennomføre opplæringen vil du få tilbud om mer norskopplæring, eller et opplæringstilbud som tilpasset ditt behov.  

Videregående opplæring i Oslo Voksenopplæring

Oslo VO har undervisning i fag for studiekompetanse og i utvalgte yrkesfaglige utdanningsprogram.
Les mer om fag for studiekompetanse
Les mer om yrkesfag

Om du har relevant erfaring kan også få en vurdering av din realkompetanse i fag fra videregående skole.
Les mer om realkompetansevurdering

Ordinær videregående opplæring i Oslo foregår på Oslo VO Sinsen og Oslo VO Rosenhof.
Oslo VO Helsfyr har også noen yrkesfaglige løp i regi av NAV og Utdanningsetaten, med innsøking via NAV.