Hovedseksjon

Realkompetansevurdering

Realkompetanse (RKV) er det man har lært på ulike områder i livet som kan vurderes som likeverdig med det man lærer i skole. Det vanligste er å søke om rkv i yrkesfaglige studieprogram og fellesfag i de yrkesfaglige studieprogrammene.

Søkeprosess RKV

Du kan ha fått realkompetanse gjennom for eksempel:

 • lønnet arbeid
 • ulønnet arbeid
 • verv
 • organisasjonserfaring
 • fritidsaktiviteter
 • tidligere utdanning (fullført eller ikke fullført)

Realkompetansevurdering i videregående opplæring

Hvis du har realkompetanse i et fag, kan du søke om en vurdering. Det kan for eksempel være at du har jobbet lenge som pleieassistent og ønsker fagbrev som helsefagarbeider, eller jobbet i et malerfirma og ønsker svennebrev som maler. Erfaringen din må være relevant til den yrkeskompetansen eller skolefaget du ønsker, fordi den vil bli vurdert opp mot læreplanene i de aktuelle fagene. Fagpersonene som gjennomfører vurderingen, bruker ulike metoder. Fagperson avgjør sammen med deg hva som passer best.

Dokumentasjon

En realkompetansevurdering vil gi deg en dokumentasjon på hva du kan.
Du får et kompetansebevis på godkjente fag og en rapport som beskriver din kompetanse. Rapporten kan brukes overfor en arbeidsgiver. Kompetansebeviset kan gi deg et forkortet opplæringsløp. Du kan få veiledning om veien videre etter at du har gjennomført realkompetansevurderingen.

Sjekkliste før søknad om realkompetansevurdering

 1. Jeg er 25 år eller eldre dette året.
 2. Jeg er folkeregistrert i Oslo.
 3. Jeg har kompetanse som kan være likeverdig med opplæring i skole, for eksempel:
  • Kunnskap og ferdigheter gjennom arbeid, organisasjonsarbeid, annet frivillig arbeid eller erfaring fra andre steder.
  • Fullført og eventuelt avbrutt videregående opplæring fra Norge eller fra utlandet.
  • Kurs på arbeidsplassen eller andre steder.
 4. Jeg har en oppdatert CV som jeg kan legge ved søknaden.
 5. Jeg legger ved kursbevis og/eller arbeidsattester, diplomer, kompetansebevis og annen relevant dokumentasjon hvis jeg har det.
 6. Jeg har gode nok norskkunnskaper til å gjennomføre en realkompetansevurdering på norsk (B1 i alle fire delprøver anbefales).

Les om yrket og utdanningen som er aktuell for deg på utdanning.no
Ser du at du har mye av denne kompetansen, kan det være aktuelt for deg å søke.

Søk her:

Realkompetansevurdering av fag i grunnskole

Det kan også være mulig å få vurdert sin realkompetanse i fag fra grunnskole, les mer om det her.

Realkompetansevurdering ved fagskoler, høgskoler og universitet

Fagskoler har også inntak på grunnlag av realkompetanse. Det samme gjelder universiteter og høgskoler. Se egne opptaksregler på fagskolenes, universitetenes og høgskolenes hjemmesider.

Dette vurderes ikke ved Oslo VO Servicesenter.

Veiledning

Lurer du på om fagbrev og realkompetansevurdering kan være aktuelt for deg, kan du bestille en veiledningstime.