Hovedseksjon

Prøver

Meld deg på prøven:

Hvis du har fått fritak, trenger du ikke å ta prøvene.

Når kan jeg ta prøve?

Hos oss kan du ta samfunnskunnskapsprøven eller statsborgerprøven flere ganger i måneden.

Er prøven gratis eller må jeg betale? 

Samfunnskunnskapsprøven er gratis en gang for dem som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

For de som må betale koster prøven 1100 kroner.

Alle må betale for å ta statsborgerprøven. 

Kan jeg ta prøve i Oslo hvis jeg bor i en annen kommune?

Ja, det kan du. Men hvis du har rett til en gratis prøve i din hjemkommune, må du betale hvis du vil ta den i Oslo.

Hvilken prøve skal jeg velge? 

Hvis du skal søke om permanent oppholdstillatelse, må du ta samfunnskunnskapsprøven. Du velger selv hvilket språk du vil ta den på når du starter prøven.

Les mer om krav til permanent oppholdstillatelse og fritak fra kravene her.

Hvis du skal søke norsk statsborgerskap, velger du statsborgerprøven, eller du kan ta samfunnskunnskapsprøven på norsk.

Les mer om krav til statsborgerskap og unntak fra kravene hos UDI her.