Hovedseksjon

Ledelse og fagansvarlige

Ledelse og avdelinger ved Oslo Voksenopplæring Servicesenter


Leder Einar Landmark
Tlf. 415 38 710
einar.landmark@osloskolen.no

Inntak til norsk og samfunnskunnskap, grunnskole og spesialundervisning

Avdelingsleder Bjarklind Einarsdottir 
Tlf. 452 40 907
bjarklind.einarsdottir@osloskolen.no

Avdeling for Karriere Oslo og inntak til vgo for voksne

Avdelingsleder Marita Haughem Pettersen
Tlf. 477 17 442
marita.pettersen@osloskolen.no

Avdeling for kurs og prøver i samfunnskunnskap

Avdelingsleder Birgit Stokke
Tlf. 22 19 70 90
birgit.stokke@osloskolen.noFagansvarlige ved Oslo Voksenopplæring Servicesenter


Fagansvarlig for inntak til videregående opplæring

Siw Hildebrand 
Tlf. 23 47 00 00 (sentralbord)
siw.hildebrand@osloskolen.no

Fagansvarlig for realkompetansevurdering

Kirsten Kessel
Tlf. 91 81 22 64
kirsten.kessel@osloskolen.no

Fagansvarlig for Karriere Oslo/veiledningstjeneste

Mirjam Haff Gunnufsen 
Tlf. 23 47 00 00 (sentralbord)
mirjam.gunnufsen@osloskolen.no

Fagansvarlig for karriereveiledning i introduksjonsprogram

Helene Fredriksen
Tlf. 415 38 763
helene.fredriksen@osloskolen.no