Hovedseksjon

Vurdering av realkompetanse

Du kan søke realkompetansevurdering (RKV) av FOV-fag (fag for grunnskole).

Du må ha adresse i Oslo for å søke RKV. Under samtalen får du mer informasjon om hva som skjer videre.

Bestill en time for å søke: 

Hva er realkompetanse

Realkompetanse er det man har lært på ulike områder i livet som kan vurderes som likeverdig med det man lærer i skole. 

Du kan ha fått realkompetanse gjennom for eksempel:

  • lønnet og ulønnet arbeid
  • frivillig arbeid og kurs
  • fritidsaktiviteter
  • tidligere utdanning (fullført eller ikke fullført)

I en RKV blir din formelle og uformelle kompetanse vurdert opp mot målene i læreplanen for et eller flere FOV-fag. Du kan søke RKV hvis du ikke har gått på grunnskole, eller ikke har dokumentasjon på at du har gått på grunnskole.  

Du kan søke om å bli vurdert i disse fagene:

  • engelsk
  • matematikk
  • naturfag
  • norsk
  • samfunnsfag