Hovedseksjon

Tilbud i Oslo VO

Fag for studiekompetanse

Målet med fag for studiekompetanse er å bli kvalifisert for å søke utdanning på universitet og høyskole. Oslo VO tilbyr de seks studiekompetansefagene, påbygging og utvalgte realfag. 

Du kan lese mer om fag for studiekompetanse her.

Yrkesfag

Målet med å ta en yrkesfaglig utdanning er å bli kvalifisert for et yrke, med fagbrev eller vitnemål. Utdanningen tar tre eller fire år i en kombinasjon av teori og praksis. Oslo VO tilbyr utvalgte utdanninger.

Du kan lese mer om yrkesfag her.

Oversikt over tilbudet 

Her kan du se en oversikt over hele tilbudet for voksne i Oslo. 

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) ​

En del fag, som helsefagarbeider og kokkefaget, tilbys nå i en ny modell.

Den største endringen er at det meste av opplæringen din skjer mens du jobber i en bedrift. Du skal også ha litt opplæring på skole.

Les mer om MFY her.​