Hovedseksjon

Gratis eller betale?

Alle voksne kan søke norskkurs mot betaling i Oslo Voksenopplæring.

Her finner du prislisten.

Du kan søke om gratis norskkurs hvis du er folkeregistrert i Oslo og har et vedtak om opphold fra UDI:

 • som flyktning
 • i familie med flyktning
 • i familie med norsk/nordisk statsborger bosatt i Oslo
 • i familie med en person med permanent oppholdstillatelse

Informasjon om rett til gratis kurs

 • Det er en frist for hvor lenge du kan ha rett til gratis kurs. Derfor er det viktig å søke kursplass så fort som mulig.
 • Du kan ha rett til permisjon som utsetter fristen ved fødsel eller langvarig sykdom. Les mer her.
 • Personer mellom 16-19 år som er folkeregistrert i Oslo, har også rett til gratis norskkurs for ungdommer. Les mer her.

Hvem må betale for norskkurs?

Du må vanligvis betale for norskkurs hvis du

 • kommer fra EU og EØS-området
 • har oppholdstillatelse i et land innen EU og EØS
 • er i Norge som familiemedlem med en person fra et av disse landene
 • er norsk statsborger og er over 19 år
 • har bodd i Norge i mange år
 • er arbeidsinnvandrere eller i familie med en arbeidsinnvandrer

Er du usikker på om du må betale eller ikke, ta kontakt for informasjon om din status.