Hovedseksjon

Om FOV

Du kan søke fem fag i FOV: 

  • norsk
  • engelsk
  • matematikk
  • samfunnsfag
  • naturfag

FOV er modulbasert og består av en grunnmodul og fire moduler. Du får vitnemål når du er ferdig med modul fire i disse fem fagene. Med vitnemål kan du søke plass på videregående skole.

Hvis du mangler bare ett av fagene, kan du søke det i FOV. For eksempel, hvis du har fullført grunnskole, men kan ikke engelsk eller kan veldig lite, kan du søke engelskfaget i FOV. Faget vil passe for deg som skal søke videregående skole senere. 

Oslo har FOV ved tre skoler: 

  • Oslo VO Rosenhof: dag.
  • Oslo VO Skullerud: dag.
  • Oslo VO Helsfyr: dag eller kveld.