Hovedseksjon

Informasjon

Alle som har rett og plikt til tidlig karriereveiledning for flyktninger får dette på Oslo VO Servicesenter.

Først må NAV-veileder bestille time for kompetansekartlegging og innsøking til norskkurs her. Bruk alternativ A.

Deretter vil en karriereveileder kontakte NAV-veilederen for å avtale time for karriereveiledning.

Både innsøking til norskkurs, kompetansekartlegging og karriereveiledning foregår på Oslo VO Servicesenter. Det er derfor viktig å bestille time for innsøking til norskkurs og kompetansekartlegging så snart som mulig, helst innen de tre første månedene etter bosetting i Oslo.

For spørsmål eller andre henvendelser, kontakt fagansvarlig Helene Fredriksen

Tidlig karriereveiledning for nyankomne flyktninger er en lovbestemt tjeneste etter integreringsloven. Den enkelte har både en rett og en plikt til å gjennomføre karriereveiledningen. Merk at mennesker med kollektiv beskyttelse (Ukraina) ikke omfattes av denne ordningen.

Deltakere som ikke har rett og plikt til karriereveiledning etter integreringsloven blir henvist til det ordinære veiledningstilbudet hos Karriere Oslo. Hvis det er behov for tolk under samtalen, må NAV bestille og betale for dette. Time for ordinær karriereveiledning for andre veisøkende kan bestilles på karriere.oslo.no.

Klikk her for informasjon om karriereveiledning på ulike språk.

Rutine for tidlig kompetansekartlegging og karriereveiledning

Tidslinje

INTRO-tidslinje-100424.png