Hovedseksjon

Informasjon

Timebestillingen må gjøres så raskt som mulig, og innen de 3 første månedene etter bosetting i Oslo.

Time til ordinær karriereveiledning kan bestilles på karriere.oslo.no.

For spørsmål eller andre henvendelser, kontakt oss her.

Klikk her for informasjon om karriereveiledning på ulike språk

Deltakere som ikke har rett og plikt til karriereveiledning henvises til det ordinære veiledningstilbudet hos Karriere Oslo. Om det er behov for tolk i samtalen så må NAV bestille og betale for dette.

Tidslinje

INTRO-tidslinje.PNG