Hovedseksjon

Hvem har rett

 Hvis du har rett til grunnskoleopplæring for voksne, kan du også ha rett til spesialundervisning.

Opplæringslovens sier at du som voksen har rett til spesialundervisning dersom du:

 • Ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær grunnskoleopplæring for voksne
 • Har særlige behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter

Retten til opplæring gjelder både de som har mangelfull opplæring fra tidligere og de som trenger opplæring på grunn av sykdom eller skade.

Hvis du har rett til spesialundervisning, kan du få vurdering, veiledning og opplæring i disse områdene:

 • hørselshemming
 • synsvansker
 • lærevansker 
 • utviklingshemming 
 • omfattende funksjonshemming 
 • medfødt skade/ sykdom 
 • psykiske vansker
 • ervervet skade 
 • afasi 
 • lese- og skrivevansker (dysleksi) 
 • mangelfull grunnskoleopplæring

Hos Utdanningsdirektoratet kan du lese mer om hvem har rett til spesialundervisning, på ulike språk - klikk her