Hovedseksjon

Vurdering av realkompetanse

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er det man har lært på ulike områder i livet som kan vurderes som likeverdig med det man lærer i skole. 

Du kan ha fått realkompetanse gjennom for eksempel:

  • lønnet og ulønnet arbeid
  • frivillig arbeid og kurs
  • fritidsaktiviteter
  • tidligere utdanning (fullført eller ikke fullført)

Vurdering av realkompetanse

Hvis du har realkompetanse i et fag, kan du søke om en vurdering. Det kan for eksempel være at du har jobbet lenge som pleieassistent og ønsker fagbrev som helsefagarbeider, eller jobbet i et malerfirma og ønsker svennebrev som maler.

Erfaringen din må være relevant til den yrkeskompetansen eller skolefaget du ønsker, fordi den vil bli vurdert opp mot læreplanene i de aktuelle fagene.

Dokumentasjon

En realkompetansevurdering vil gi deg en dokumentasjon på hva du kan. Du får et kompetansebevis på godkjente fag og en rapport som beskriver din kompetanse. Rapporten kan brukes overfor en arbeidsgiver. Kompetansebeviset kan gi deg et forkortet opplæringsløp.

Du kan få veiledning om veien videre etter at du har gjennomført vurderingen.

Må jeg betale for det?​

Noen har rett til gratis vurdering, mens noen må betale. Du vil få informasjon om det før du bestemmer deg. NAV kan noen ganger betale for dette, spør din saksbehandler.​

Jeg skal søke en friskole og trenger RKV

Noen friskoler kan ta inn voksne på vg2. Det betyr at du kan søke om vurdering av realkompetanse i Vg1.

Realkompetansevurdering til høyere studier

Fagskoler, høyskoler og universitet har også inntak på grunnlag av realkompetanse. Se egne opptaksregler på fagskolenes, universitetenes og høgskolenes hjemmesider.

Dette vurderes ikke ved Oslo VO Servicesenter.

Sjekkliste før du søker:​

  • Jeg bor i Oslo og er over 25 år.​
  • ​Jeg har erfaring og kompetanse innen faget fra Norge eller et annet land.​
  • ​Jeg har lagt ved CV og dokumentasjon på arbeid, kurs, kompetansebevis.
  • ​Hvis norsk ikke er mitt morsmål, er jeg på B1-nivå eller bedre i norsk. 
  • Jeg har lest om yrket og utdanningen på utdanning.no

Gjelder dette deg, kan du søke her:rkv-tidslinje.png