Hovedseksjon

Permisjoner

Om å søke permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Du kan søke om permisjon som varer fra 14 dager til et år. For kortere permisjon må du kontakte skolen.

Hvis du får innvilget søknaden, vil du også få en forlengelse av fristen for å ta opplæring. Dette gjelder deg som har oppholdstillatelse etter integreringsloven.

Du vil vanligvis få svar på din søknad innen fire uker.

Du kan få permisjon:

  • opptil et år hvis du eller barnet ditt er langvarig syk eller skadet
  • opptil ti måneder ved fødsel og adopsjon
  • i to uker som forelder 2 ved fødsel og adopsjon

Søk her:

Krav om dokumentasjon

For å få innvilget permisjon på grunn av sykdom, må du legge ved en legeerklæring i din søknad. For omsorgspermisjoner ved fødsel eller adopsjon, må du legge ved dokumentasjon fra helsepersonell eller offentlig myndighet.