Hovedseksjon

Bestill avtale

Velg alternativet som passer for din søker: A, B eller C. Det er viktig at du velger riktig tjeneste, ellers blir timen kansellert.

Hvis det ikke er ledige timer i tjenesten må du vente. Nye timer legges ut fortløpende, vanligvis hver dag.


A. Integreringsloven: introduksjonsprogram med karriereveiledning

Inntaksprosessen har fire ledd.

Bestill time for:

    1. Registrering og kartlegging
    2. Karriereveileder tar kontakt etter at første ledd er gjennomført.
    3. Formøte etter fullført karriereveiledning . Velg Carina eller Jørn-Ole, ikke "alle".
    4. Integreringsplanmøte


B. Integreringsloven, midlertidig lov: for personer fra Ukraina, med kollektiv beskyttelse

Inntak til språkopplæring i eller utenfor introduksjonsprogram (uten samfunnskunnskap og karriereveiledning).

Bestill time:

75 timer samfunnskunnskap på ukrainsk

Selvstudium med lærerstøtte, påmeldingen er stengt. Påmelding for deltakere finner du her.

Digitalt kurs på Teams

Undervisning: 1- 1 ½ time lærerstøtte én dag i uken, deretter selvstudium, oppgaver og gruppearbeid.

Varighet: 12 uker

Nye kurs kommer senere.C. Introduksjonsloven: introduksjonsprogram, men uten karriereveiledning

Inntak til norskopplæring og samfunnskunnskap som del av introduksjonsprogram.

Bestill time: