Hovedseksjon

Bestill avtale

Velg alternativet som passer for din søker: A, B eller C. Det er viktig at du velger riktig tjeneste, ellers blir timen kansellert.

Hvis det ikke er ledige timer i tjenesten må du vente. Nye timer legges ut fortløpende, vanligvis hver dag.


A. Integreringsloven: introduksjonsprogram med karriereveiledning

Inntaksprosessen har fire ledd.

Bestill time for:

    1. Registrering og kartlegging
    2. Karriereveileder tar kontakt etter at første ledd er gjennomført.
    3. Formøte etter fullført karriereveiledning . Velg Carina eller Jørn-Ole, ikke "alle".
    4. Integreringsplanmøte: fysisk oppmøte eller på teams


B. Integreringsloven, midlertidig lov: for personer fra Ukraina, med kollektiv beskyttelse

Inntak til språkopplæring i eller utenfor introduksjonsprogram (uten samfunnskunnskap og karriereveiledning).

Bestill time:

75 timer samfunnskunnskap på ukrainsk

Selvstudium med lærerstøtte, oppstart 21 og 22. august kl. 09:30. Påmelding finner du her.

Digitalt kurs på Teams

Undervisning: 1- 1 ½ time lærerstøtte én dag i uken, deretter selvstudium, oppgaver og gruppearbeid.

Varighet: 12 uker

Livsmestring på ukrainsk (25 timer)

Dette tilbudet er kun for ukrainske flyktninger med kollektiv beskyttelse i Introduksjonsprogrammet. For at deltakere skal kunne ha mest mulig utbytte av kurset, anbefaler vi at man melder inn deltakere som har gjennomført tre måneder eller mer av programtiden.

Selvstudium med lærerstøtte, oppstart 29 januar. Påmelding er stengt. 

Digitalt kurs på Teams

Undervisning: 1 time lærerstøtte én dag i uken (på fredag), deretter selvstudium, oppgaver og gruppearbeid.

Varighet: 6 uker.C. Introduksjonsloven: introduksjonsprogram, men uten karriereveiledning

Inntak til norskopplæring og samfunnskunnskap som del av introduksjonsprogram.

Bestill time: