Hovedseksjon

Slik søker du

Hvis du ønsker å søke norskkurs i Oslo VO, må du bestille time for inntakssamtale på Oslo VO Servicesenter.

Du kan bestille time for å søke kurs her:

Hvis du ikke finner ledig time, er det fullt de neste 14 dagene.
Nye timer legges ut hver dag, men aldri mer enn to uker frem i tid.

Jobber du i NAV skal du bestille time her.

Tester for søkere til norskkurs

Hvis du kan noe norsk fra før, må du ta en plasseringstest på Servicesenteret når du søker kurs. Testen tar ca. 1-2 timer. Vi sender ikke ut testresultatene. Skolen bruker denne informasjonen for å tilby deg kurs på rett nivå.

Hvis du trenger formell dokumentasjon på ditt nivå i norsk, må du ta Norskprøven. Du finner mer informasjon om den her.