Hovedseksjon

Fritak og permisjoner

 1. Fritak fra plikt til opplæring og prøver, for personer som skal søke om permanent opphold. 
 2. Langvarig permisjon fra opplæring i norsk/samfunnskunnskap.


Regler for fritak


Du kan søke fritak hvis du kan dokumentere A eller B


A. Fritak på bakgrunn av kunnskap: Prøveresultat eller karakter i norsk/samfunnskunnskap. Se mer informasjon om krav til nivå i søknadsskjemaet.

Søk her:


B. Fritak på grunn av helse eller andre tungtveiende årsaker: Attest fra lege eller spesialist som viser helseproblemer eller andre årsaker som gjør at du ikke klarer å delta på kurs og/eller ta prøve. Du får mer informasjon om krav til dokumentasjon og søknad i samtale med fagkonsulent.

Bestill time her:

Du kan søke fritak hvis du

 • ikke har fullført plikten din
 • skal søke om permanent oppholdstillatelse
 • er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven
 • har bostedsadresse i Oslo
 • ikke har fått fritak før 

Du kan ikke få fritak hvis du

 • allerede har permanent opphold og skal søke statsborgerskap. Det er UDI som behandler søknad om unntak fra krav til statsborgerskap
 • har fått fritak i en annen kommune. Ta kontakt med kommunen du fikk fritaket fra
 • fikk oppholdstillatelse i Norge før 2005 

Når får du svar?

Du får svar senest 4 uker etter vi har fått søknaden din. I perioder med ferie og helligdager kan det ta lenger tid.

 

Regler for langvarige permisjoner

Dette permisjonsreglementet gjelder for deltakere med vedtak etter Integreringsloven. Du kan få permisjon for dokumentert langvarig fravær fra 14 dager inntil 1 år. Godkjente permisjoner gir utvidet frist for rett og plikt til norskopplæring.

Søk her:
eller få søknadsskjema i resepsjonen.

Du kan få permisjon

 • opptil et år hvis du eller barnet ditt er langvarig syk eller skadet
 • opptil 10 måneder ved fødsel og adopsjon 
 • i to uker som forelder 2 ved fødsel og adopsjon 

Krav om dokumentasjon

 • Fra lege ved langvarige sykmeldinger
 • Fra helsepersonell eller offentlig myndighet når omsorgspermisjoner ved fødsel og adopsjon