Hovedseksjon

Slik søker du

Her kan du søke: 

Søknadsskjema på papir finner du her.

Søknaden må inneholde: 

  • Utfylt søknadsskjema
  • Dokumentasjon fra lege/sykehus, ev. pedagogisk rapport
  • Beskrivelse av hva det søkes hjelp til
  • Husk at søknadsskjema skal signeres

Søknaden sendes til:  
Oslo kommune, Utdanningsetaten  
Oslo Voksenopplæring Servicesenter  
P.B. 6127 Etterstad  
0602 Oslo