Hovedseksjon

Våre tilbud

Hvem har rett til spesialundervisning?

Opplæringslovens § 4A-2 sier at du som voksen har rett til spesialundervisning hvis du:

 • Ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær grunnskoleopplæring for voksne 
 • Har særlige behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter

Retten til opplæring gjelder både de som har mangelfull opplæring fra tidligere og de som trenger opplæring på grunn av sykdom eller skade.

Du kan lese mer om spesialundervisning på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Spesialundervisning i Oslo Voksenopplæring

Hvis du har rett til spesialundervisning, kan du få vurdering, veiledning og opplæring i disse områdene:

 • Hørselshemming
 • Synsvansker
 • Lærevansker 
 • Utviklingshemming 
 • Omfattende funksjonshemming 
 • Medfødt skade/ sykdom 
 • Psykiske vansker
 • Ervervet skade 
 • Afasi 
 • Lese- og skrivevansker (dysleksi) 
 • Mangelfull grunnskoleopplæring

Tilbudet blir spesielt tilpasset dine behov. Du er selv med på å planlegge og vurdere opplegget. Opplæringen er gratis, og kan være på dagtid eller kveldstid.