Hovedseksjon

Spesialundervisning for voksne

Opplæringslovens § 4A-2 sier at du som voksen har rett til spesialundervisning hvis du

  • Ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær grunnskoleopplæring for voksne
  • Har særlige behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter

Retten til opplæring gjelder både de som har mangelfull opplæring fra tidligere og de som trenger opplæring på grunn av sykdom eller skade.

Du kan lese mer om spesialundervisning på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.