Hovedseksjon

Svar på søknad

Grafisk fremstilling av prosessen for å søke om videregående opplæring for voksne i Oslo

• Har du har søkt innen fristen 1. februar, får du svar innen 1. juli.
• Har du har søkt innen fristen 1.oktober, får du svar innen 15. desember.

Hvis du ikke fått svar innen disse fristene, ber vi deg kontakte skolen - ikke Oslo VO Servicesenter.

Har du søkt yrkesfag våren 2023?

Yrkesfag til høsten 2023

Om du har søkt helsefag vil du få svar om skoleplass av Oslo Voksenopplæring Hovinbyen innen juli, sentreret skal åpne i august. Denne siden vil bli oppdatert med kontaktinformasjon når det er tilgjengelig.

Søkere til andre yrkesfag vil også få svar om skoleplass innen juli, men det er ikke avvklart hvor opplæringen skal være enda.