Hovedseksjon

Svar på søknad

Grafisk fremstilling av prosessen for å søke om videregående opplæring for voksne i Oslo

• hvis du har søkt innen fristen 1. februar, får du svar innen 1. juli
• hvis du har søkt innen fristen 1.oktober, får du svar innen 15. desember

Hvis du ikke fått svar innen disse fristene, ber vi deg kontakte skolen - ikke Oslo VO Servicesenter.