Hovedseksjon

Svar på søknad

Slik søker du videregående opplæring for voksne.

Har du har søkt innen fristen 1. februar, får du svar innen 1. juli.
Har du har søkt innen fristen 1. oktober, får du svar innen 15. desember.

Kontakt skolen om du ikke har fått svar innen disse fristene, ikke Oslo VO Servicesenter.

Svar på søknaden sendes til digital postkasse hvis du har det.