Hovedseksjon

Slik søker du

Søknadsskjemaet finner du her

Søknaden må inneholde: 

  • Utfylt søknadsskjema
  • Dokumentasjon fra lege/sykehus, ev. pedagogisk rapport
  • Beskrivelse av hva det søkes hjelp til 

Du må sende søknaden til oss i posten.
Husk at søknadsskjema skal signeres.

Søknaden sendes til: 
Oslo kommune, Utdanningsetaten 
Oslo Voksenopplæring Servicesenter 
P.B. 6127 Etterstad 
0602 Oslo 

Hva skjer videre

Etter at du har sendt inn søknad, får du bekreftelse på at vi har mottatt den. 
Du kan bli kontaktet hvis det er behov for mer informasjon eller kartlegging. 

For vedtak om spesialundervisning må det foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særskilte behov.  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utarbeider en slik vurdering etter at du har søkt.

Mer informasjon om opplæringstilbudene 
Oslo VO Nydalen, tlf. 23 39 39 00
Oslo VO Skullerud, tlf. 23 46 49 00

Søkere fra andre kommuner

For søkere fra andre kommuner må hjemkommunen (eller søkeren selv) betale for opplæring i Oslo.

Se veiledende satser for gjesteelever i kommunal voksenopplæring

For at søkeren skal få tilbud i voksenopplæringen i Oslo, må det foreligge betalingsgaranti og tilrådning fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i hjemkommunen.

Betalingsgaranti finner du her

Betalingsgaranti, originalsøknad og sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste sendes til:
Oslo kommune, Utdanningsetaten 
Oslo Voksenopplæring Servicesenter 
P.B. 6127 Etterstad 
0602 Oslo
 

Har du spørsmål?

Send en e-post eller ring oss på 23 47 00 00