Hovedseksjon

Inntakstester

Noen søkere får beskjed om å ta en inntakstest. Inntakstesten er en nødvendig kartlegging av søkernes ferdigheter i et eller flere av disse fagene: norsk, engelsk og matematikk, slik at søkerne kan få et tilbud som er best mulig tilpasset deres faglige nivå.

Har du  fått beskjed om at du må ta inntakstester, må du gjennomføre testene for at søknaden din skal bli behandlet videre. Hvis du ikke møter til test, stopper Oslo VO behandlingen av søknaden.

Vi sender deg en e-post om hvilke fag du skal testes i, og en link til elektronisk påmelding til testene. Der kan du velge dato for testene.

Testene holdes på Oslo VO Servicesenter.
Det er ditt ansvar å gi beskjed til Oslo VO Servicesenter hvis du ikke kan møte til test den avtalte dagen.

• Du kan bruke ordbok på testene i norsk og engelsk.
• Det er ikke lov å bruke kalkulator på matematikk-testen.

Husk at dette ikke er en eksamen, men en test for å finne ut hvor mye du kan og for å finne riktig tilbud til deg.