Hovedseksjon

Fritak og permisjoner

Du kan søke fritak hvis du kan dokumentere A eller B


A.
Prøveresultat eller karakter i norsk/samfunnskunnskap fra skole som tilsvarer nivået i kurset og/eller prøven du søker fritak fra. Se mer informasjon om dokumentasjon i søknadskjemaet.

Søk her:


B.
Vurdering fra lege eller spesialist som viser helseproblemer eller andre tungtveiende årsaker som grunn til at du ikke klarer å delta på kurs og/eller prøve.Du får mer informasjon om søknad og dokumentasjon i samtale med fagkonsulent.

Bestill time her for å søke fritak på grunn av helse eller andre tungtveiende årsaker:


Du kan søke fritak hvis du

  • skal søke om permanent oppholdstillatelse.
  • har bostedsadresse i Oslo.
  • er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven.
  • ikke har fullført plikten din.
  • ikke har fått fritak før.

Du kan ikke få fritak hvis du

Når får du svar?

Du får svar senest 4 uker etter vi har fått søknaden din. I perioder med ferie og helligdager kan det ta lenger tid.


 

Regler for langvarige permisjoner

Dette permisjonsreglementet gjelder for deltakere med vedtak etter Integreringsloven.

Du kan få permisjon for dokumentert langvarig fravær fra 14 dager inntil 1 år. Godkjente permisjoner gir utvidet frist for rett og plikt til norskopplæring.

Søk her:

eller få søknadsskjema i resepsjonen.

Du kan få permisjon

  • ved langvarig egen eller barns sykdom eller skade.
  • ved fødsel og adopsjon opptil 10 mnd.
  • i to uker som forelder 2 ved fødsel og adopsjon.

Krav om dokumentasjon:

  • Fra lege ved langvarige sykmeldinger.
  • Fra helsepersonell eller offentlig myndighet når omsorgspermisjoner ved fødsel og adopsjon.