Hovedseksjon

Fritak

Søknadsskjema for å søke fritak fra plikt til norsk og samfunnskunnskap.

For å søke om fritak på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker må du bestille time på Oslo VO Servicesenter.

Hvem kan få fritak?

Du kan søke om fritak fra plikt til opplæring og prøver hvis du:

• skal søke om permanent oppholdstillatelse.
• har bostedsadresse i Oslo. 
• er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven
• ikke har fullført plikten din 
• ikke har fått innvilget fritak før. Hvis du har det, må du ta kontakt med kommunen du fikk det fra.

Hvis du allerede har fått permanent oppholdstillatelse, og skal søke statsborgerskap, må du ta kontakt med UDI.

Når får jeg svar?

Du får svar senest 4 uker etter vi har fått søknaden din. I perioder med ferie og helligdager kan det ta lenger tid.