Hovedseksjon

Hvem kan søke

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?


Du har rett til opplæring hvis du

  • er 25 år (eller fyller 25 i skoleåret) eller eldre
  • har fullført grunnskole eller tilsvarende
  • ikke fullført videregående skole som gir yrkes- eller studiekompetanse i Norge

Du må være folkeregistrert i Oslo kommune, og ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Har du ikke rett til videregående?

Selv om du ikke har rett kan du også søke, og du kan få opptak hvis det er ledig plass. Hvis du ikke har rett til opplæring, men ønsker generell studiekompetanse, kan Utdanningsløftet være aktuelt for deg.

Utdanning fra utlandet

Hvis du har gått videregående fra et annet land som ikke blir godkjent i Norge, så kan du ha rett til opplæring. Dersom du har rett til videregående, men trenger mer norskopplæring for å kunne gjennomføre opplæringen vil du få tilbud om mer norskopplæring, eller et opplæringstilbud som tilpasset ditt behov.