Hovedseksjon

Slik søker du videregående

Søknadsskjema finner du her:

Søknadsfrister

1. februar (hovedinntak) for å starte i august.
1. oktober (begrenset tilbud) for å starte i januar.

Se informasjonsvideo om å søke videregående for voksne her.

Søknadsprosess for å søke videregående opplæring for voksne.

Før du søker

Du vil bli bedt om å laste dokumentasjon på tidligere skolegang, og noen søkere kan også bli bedt om å laste opp norskprøvebevis.

Søkere som har postadresser i andre kommuner enn Oslo, kan ikke logget inn i søknadsskjema. Dette er fordi skjemaet sjekker postadressen i folkeregisteret når du logger inn med MinID, og ikke bostedsadressen. Kontakt Servicesenteret om dette gjelder for deg.

Vil du forandre noe på søknaden din?

Send oss en e-post, og fortell hva du vil endre på - ikke send ny søknad.

Ettersende dokumentasjon

Merk dokumentene med fødselsnummer og navn, og send det til:

Oslo Kommune, Utdanningsetaten,
Oslo Voksenopplæring Servicesenter, 
Postboks 6127 Etterstad 
0602 Oslo

Merk konvolutten med "Ettersendt dokumentasjon til søknad om videregående opplæring for voksne".

Videregående tilbud 2024/2025

Har du spørsmål om tilbudet eller om søknaden?

Ring oss på 23 47 00 00 eller

send en e-post.

Veiledning:

Er du usikker på hva du skal velge?

Bestill en veiledningstime eller snakk med en veileder på drop-in.

Se åpningstidene våre her