Hovedseksjon

Slik søker du

Søk her:

Søknadsfrister

  • 1. februar (hovedinntak) for å starte i august.
  • 1. oktober (begrenset tilbud) for å starte i januar.

Se informasjonsvideo om å søke videregående for voksne.

VGOsoknadsprosess.png

Søknadsskjemaet

Du vil bli bedt om å laste dokumentasjon på tidligere skolegang, og noen søkere kan også bli bedt om å laste opp norskprøvebevis.

Søkere som har postadresser i andre kommuner enn Oslo, kan ikke logget inn i søknadsskjema. Dette er fordi skjemaet sjekker postadressen i folkeregisteret når du logger inn med MinID, og ikke bostedsadressen.

Kontakt Servicesenteret om dette gjelder for deg.

Vil du forandre noe på søknaden din?

Ring oss på 23 47 00 00, og fortell hva du vil endre på - ikke send ny søknad.

Ettersende dokumentasjon

Hvis du skal ettersende dokumentasjon, merk dokumentene med fødselsnummer og navn, og send det til:

Oslo Kommune, Utdanningsetaten,
Oslo Voksenopplæring Servicesenter, 
Postboks 6127 Etterstad 
0602 Oslo

Merk konvolutten med "Ettersendt dokumentasjon til søknad om videregående opplæring for voksne".

Har du spørsmål om tilbudet eller om søknaden?

Send en e-post eller ring oss på 23 47 00 00

Veiledning:

Er du usikker på hva du skal velge?

Bestill en veiledningstime eller snakk med en veileder på drop-in mandag mellom kl. 12-18.