Hovedseksjon

Realkompetansevurdering

Bestill en time for å søke:

Du må ha adresse i Oslo for å søke realkompetansevurdering. Under samtalen får du mer informasjon om hva som skjer videre.

Realkompetansevurdering i grunnskolen

I en realkompetansevurdering blir din formelle og uformelle kompetanse vurdert opp mot målene i læreplanen for et eller flere grunnskolefag. Du kan søke realkompetansevurdering hvis du ikke har gått på grunnskole, eller ikke har dokumentasjon på at du har gått på grunnskole.

Du kan søke om å bli vurdert i disse fagene:

  • norsk
  • engelsk
  • matematikk
  • samfunnsfag
  • naturfag