Hovedseksjon

Realkompetansevurdering

Du kan søke realkompetansevurdering av grunnskolefag (RKV).

I en realkompetansevurdering blir din formelle og uformelle kompetanse vurdert opp mot målene i læreplanen for et eller flere grunnskolefag.

Du kan søke realkompetansevurdering hvis du: 

• ikke har dokumentasjon på at du har gått på grunnskole 
• ikke har gått på grunnskole

Du kan søke om å bli vurdert i disse fagene:

• norsk
• engelsk
• matematikk
• samfunnsfag
• naturfag

Slik søker du:

Du må ha adresse i Oslo for å søke realkompetansevurdering.

Bestill en time for å søke:

 


Under samtalen får du informasjon om hva du gjør videre.