Hovedseksjon

Våre kurs

Vi har kurs på dagtid mandag til fredag i skolens ferier.
I tillegg har vi kveldskurs noen ganger i året. Kveldskursene foregår på Zoom på tirsdager og torsdager.
For mer informasjon om nøyaktig oppstart, se Kurstorget.

Se ledige kurs og meld deg på her:

Informasjon for personer fra Ukraina

Щосереди з 12:00 до 13:00 години за телефоном 415 38 706 можна отримати інформацію українською мовою стосовно курсу Суспільнознавство (Samfunnskunnskap).

Hva inneholder kurset?

Kurset går gjennom ulike tema som er nyttige å lære som ny i Norge. Dette inkluderer blant annet informasjon om dine rettigheter og plikter, om utdanning og arbeidsliv, familieliv, helse, økonomi, norsk historie og verdigrunnlag.
Kurset følger læreplanen for samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
Pensumet er tilgjengelig på samfunnskunnskap.no

Må jeg ta kurs? 

Det er oppholdstillatelsen din som bestemmer om du må ta kurs. Hvis du har rett og plikt, eller bare plikt, må du ta kurset. Dette kan du sjekke i vedtaket du har fått fra Voksenopplæringen, du kan se på IMDi sine nettsider eller du kan kontakte oss på epost eller telefon.

Hvis du ikke vil eller ikke har mulighet til å delta på kurset, kan det være at du kan søke fritak. Les mer om dette her.

Skal jeg ta 50 eller 75 timer?

Det er oppholdstillatelsen din som bestemmer om du skal ta 50 eller 75 timers kurs.

Hvis du har oppholdstillatelse (som gir grunnlag for permanent opphold) fra 2021 eller tidligere, skal du ta 50 timer.
Hvis du har oppholdstillatelse fra 2022 og senere skal du ta 75 timer. Er du usikker kan du se i vedtaket ditt eller kontakte oss.   

Hva koster kurset? 

Hvis du har en oppholdstillatelse som gir rett og plikt får du et tilbud om gratis kurs i hjemkommunen din. Takker du nei til dette tilbudet risikerer du å måtte betale for kurset.

Hvis du har en oppholdstillatelse som kun gir plikt må du betale for kurset. 

50-timers kurs på dagtid koster 3800 kroner. På kveldstid koster det 4250 kroner. 
75-timers kurs på dagtid koster 5700 kroner. På kveldstid koster det 6375 kroner.  

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan møte alle dagene? 

Du må ta igjen timene du mangler på et senere tidspunkt, eller bestå prøven og søke fritak.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på 22 19 70 90 eller

send en e-post.