Hovedseksjon

Norskkurs

  • Vi tilbyr kurs fra 8 til 20 timer per uke, på tre forskjellige skoler.
  • Et kurs varer vanligvis i 6 uker, og du kan fortsette hvis du trenger det.
  • Du kan velge mellom morgen, formiddag eller kveld.
  • Vi har kurs fra nybegynnernivå til B2.

Priser

Prisen avhenger av hvor mange dager per uke du går på kurset.  Kurs på dag og kveld har ulik pris. Hvis det er dager uten undervisning/feriedager i perioden, vil skolen redusere prisen. Du betaler for kurset på skolen.

Hva betyr spor 1-3?

  • Kurs på spor 1 er for deltakere med lite eller ingen skolegang. Klassene er mindre, og kurset koster mer.
  • Kurs på spor 2 og 3 er for deltakere med en del utdanning, og er mer intensive.

Klasserom, dag:

Periode 1: 21.08.23 – 29.09.23
Spor 2/3 – 6 uker (120 timer) – 5 dager/uke – 9100 NOK 
Spor 2/3 – 6 uker (96 timer) – 4 dager/uke – 7200 NOK 
Spor 2/3 – 6 uker (72 timer) – 3 dager/uke – 5400 NOK 
Spor 1 – 6 uker (120 timer) – 5 dager/uke – 11600 NOK

Periode 2: 09.10.23 – 17.11.23
Spor 2/3 – 6 uker (120 timer) – 5 dager/uke – 9100 NOK 
Spor 2/3 – 6 uker (96 timer) – 4 dager/uke – 7200 NOK 
Spor 2/3 – 6 uker (72 timer) – 3 dager/uke – 5400 NOK 
Spor 1 – 6 uker (120 timer) – 5 dager/uke – 11600 NOK

Periode 3: 20.11.23 – 20.12.23 
Spor 2/3 – 5 uker (100 timer) – 5 dager/uke – 7500 NOK 
Spor 2/3 – 5 uker (80 timer) – 4 dager/uke – 6000 NOK 
Spor 2/3 – 5 uker (60 timer) – 3 dager/uke – 4500 NOK 
Spor 1 – 5 uker (100 timer) – 5 dager/uke – 9600 NOK 

Klasserom, kveld:

Periode 1: 21.08.23 – 29.09.23
Spor 2/3 – 6 uker (72 timer) – 3 dager/uke – 6500 NOK 
Spor 2/3 – 6 uker (48 timer) – 2 dager/uke – 4300 NOK 
Spor 1 – 6 uker (72 timer) – 3 dager/uke – 8300 NOK 
Spor 1 – 6 uker (48 timer) – 2 dager/uke – 5500 NOK

Periode 2: 09.10.23 – 17.11.23
Spor 2/3 – 6 uker (72 timer) – 3 dager/uke – 6500 NOK 
Spor 2/3 – 6 uker (48 timer) – 2 dager/uke – 4300 NOK 
Spor 1 – 6 uker (72 timer) – 3 dager/uke – 8300 NOK 
Spor 1 – 6 uker (48 timer) – 2 dager/uke – 5500 NOK

Periode 3: 20.11.23 – 20.12.23 
Spor 2/3 – 5 uker (60 timer) – 3 dager/uke – 5400 NOK 
Spor 2/3 – 5 uker (40 timer) – 2 dager/uke – 3600 NOK 
Spor 1 – 5 uker (60 timer) – 3 dager/uke – 6900 NOK 
Spor 1 – 5 uker (40 timer) – 2 dager/uke – 4600 NOK

Online/nettkurs**:

Periode 1: 21.08.23 – 29.09.23
Spor 2/3 – 6 uker (30 timer) – 5 timer/uke – 2300 NOK (Alle nivå) 
Spor 2/3 – 6 uker (72 timer) – 3 dager/uke – 5400 NOK (Alle nivå) – på Teams, dag
Spor 2/3 – 6 uker (48 timer) – 2 dager/uke – 4300 NOK (Alle nivå) – på Teams, kveld
Spor 2/3 – 6 uker (120 timer) – 5 dager/uke – 9100 NOK (A2-B1) – hybridkurs, dag (online+klasserom)
Spor 2/3 – 6 uker (48 timer) – 2 dager/uke – 4300 NOK (A2-B1) – hybridkurs, kveld (online+klasserom)

Periode 2: 09.10.23 – 17.11.23
Spor 2/3 – 6 uker (30 timer) – 5 timer/uke – 2300 NOK (Alle nivå) 
Spor 2/3 – 6 uker (72 timer) – 3 dager/uke – 5400 NOK (Alle nivå) – på Teams, dag
Spor 2/3 – 6 uker (48 timer) – 2 dager/uke – 4300 NOK (Alle nivå) – på Teams, kveld
Spor 2/3 – 6 uker (120 timer) – 5 dager/uke – 9100 NOK (A2-B1) – hybridkurs, dag (online+klasserom)
Spor 2/3 – 6 uker (48 timer) – 2 dager/uke – 4300 NOK (A2-B1) – hybridkurs, kveld (online+klasserom)

Periode 3: 20.11.23 – 20.12.23 
Spor 2/3 – 5 uker (25 timer) – 5 timer/uke – 1900 NOK (Alle nivå) 
Spor 2/3 – 5 uker (60 timer) – 3 dager/uke – 4500 NOK (Alle nivå) – på Teams, dag
Spor 2/3 – 5 uker (40 timer) – 2 dager/uke – 3600 NOK (Alle nivå) – på Teams, kveld
Spor 2/3 – 5 uker (100 timer) – 5 dager/uke – 7500 NOK (A2-B1) – hybridkurs, dag (online+klasserom)
Spor 2/3 – 5 uker (40 timer) – 2 dager/uke – 3600 NOK (A2-B1) – hybridkurs, kveld (online+klasserom)

** Mer informasjon om nettkurs finner du her:
Hybridkurs
Nettkurs på Teams
Nettkurs