Hovedseksjon

Norskkurs

  • Vi tilbyr kurs fra 8 til 20 timer per uke, på tre forskjellige skoler.
  • Et kurs varer vanligvis i 6 uker, og du kan fortsette hvis du trenger det.
  • Du kan velge mellom morgen, formiddag eller kveld.
  • Vi har kurs fra nybegynnernivå til B2.

Hva betyr spor 1-3?

  • Kurs på spor 1 er for deltakere med lite eller ingen skolegang. Klassene er mindre, og kurset koster mer.
  • Kurs på spor 2 og 3 er for deltakere med en del utdanning, og er mer intensive.

Priser

Kurs på dag og kveld har ulik pris, og avhenger av hvor mange dager per uke du går på kurset. Ferier og fridager blir trukket fra prisen. Du betaler for kurset på skolen.

19.8.2024 – 27.9.2024 (6 uker)

Dag, klasserom

Spor 2/3 – 6 uker (120 timer) – 5 dager/uke – 9500 NOK

Spor 2/3 – 6 uker (96 timer) – 4 dager/uke – 7600 NOK

Spor 2/3 – 6 uker (72 timer) – 3 dager/uke – 5700 NOK

Spor 1 – 6 uker (120 timer) – 5 dager/uke – 12 200 NOK

Kveld, klasserom

Spor 2/3 – 6 uker (72 timer) – 3 dager/uke – 6800 NOK

Spor 2/3 – 6 uker (48 timer) – 2 dager/uke – 4600 NOK

Spor 1 – 6 uker (72 timer) – 3 dager/uke – 8700NOK

Spor 1 – 6 uker (48 timer) – 2 dager/uke – 5800 NOK

Online/nettkurs*

Spor 2/3 – 6 uker (30 timer) – 5 timer/uke – 2000 (Alle nivå)

Spor 2/3 – 6 uker (72 timer) – 3 dager/uke – 5700 NOK (Alle nivå) – på Teams, dag

Spor 2/3 – 6 uker (120 timer) – 5 dager/uke – 9500 NOK (A2-B1) – hybridkurs, dag (online+klasserom)

Spor 2/3 – 6 uker (48 timer) – 2 dager/uke – 4600 NOK (A2-B1) – hybridkurs, kveld (online+klasserom)

*Mer informasjon om nettkurs finner du her:
Hybridkurs
Nettkurs på Teams
Nettkurs

Ferier og fridager blir trukket fra prisen / Holidays and days off will be deducted from the price