Hovedseksjon

Norskkurs for ungdom 16-19 år

Kurset har 20 timer norsk i uken. Du vil også få fagene:

  • Matematikk
  • Engelsk
  • Naturfag
  • Kroppsøving 

For ansatte i Barnevernet

Minoritetsspråklige ungdommer som henvises til norskopplæring av barnevernsansatte, må ha med seg skriftlig bekreftelse på at de er bosatt i Oslo. Dokumentasjonen må inneholde ungdommens navn, fødselsdato og adresse, samt henvisning til kontaktperson i Barnevernet. 

For å kunne søke, må du

• ​være bosatt i Oslo.
• ​ha norsk personnummer eller D-nummer. Hvis du er under 18 år, er det nok at en av foreldrene dine har dette.  
• ​Ta med fødselsattest, En av foreldrene dine bør bli med deg.