Hovedseksjon

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY)

Oslo VO tilbyr MFY i disse lærefagene:

 • betongfaget
 • gjenvinningsfaget
 • helsearbeiderfaget
 • institusjonskokkfaget
 • kokkfaget
 • produksjonsteknikkfaget
 • renholdsoperatørfaget
 • salgsfaget

Har du søkt, eller vil søke, et av disse fagene i Oslo VO, kan du bli kontaktet for å se om du kan være en aktuell kandidat for MFY. Dersom du ønsker MFY, kan du skrive dette i søknaden. Vi gjør oppmerksom at inntak til MFY er avhengig av tilgang til læreplasser i godkjente lærebedrifter.

Les mer om MFY på Hovinbyen VO sine nettsider og på Kompetanse Norge sine sider.

Hvordan søker du?

 1. Sett deg inn i hva MFY er og bli kjent med lærefaget. Du kan også kontakte Karriere Oslo for informasjon eller veiledning.
 2. Du sender en vanlig søknad om vgo. Skriv i kommentarfeltet at du ønsker MFY.
 3. En karriereveileder fra Karriere Oslo kontakter deg, sammen går dere dypere gjennom hva MFY er og om det passer din livssituasjon. Blir dere enige om at MFY er rett for deg, så leverer du inn en MFY-søknad.
 4. For å få læreplass må du på intervju hos bedriften. Det er også mulig med en kortere prøveutplassering. Ingen har rett til læreplass, så det er opp til bedriften om den ønsker å ta deg inn som lærling.
 5. Du signerer kontrakt og arbeidsavtale med bedriften, og du blir formelt en lærling og deltaker i MFY, som også gir deg rettigheter hos Lånekassen.

Kontakt oss:

Ring oss på 23 47 00 00 eller
send en e-post.