Hovedseksjon

Engelsk (ikke i bruk?)

Hvis du har fullført grunnskole, men kan ikke engelsk eller kan veldig lite, kan du søke bare engelskfaget på grunnskole. Faget er for deg som skal søke videregående skole senere.

Du bør være på A2-nivå muntlig eller høyere i norsk. 

Kurset har 8 timer per uke på kveldstid.