Hovedseksjon

Programrådgiver i Introduksjonsprogram

Integreringsloven: introduksjonsprogram med karriereveiledning

Inntaksprosessen har fire ledd.

Bestill time for:

  1. Registrering og kartlegging
  2. Karriereveileder tar kontakt etter at første ledd er gjennomført.
  3. Formøte etter fullført karriereveiledning . Velg Carina eller Jørn-Ole, ikke "alle".
  4. Integreringsplanmøte

Integreringsloven, midlertidig lov: introduksjonsprogram for personer med kollektiv beskyttelse

Inntak til språkopplæring i introduksjonsprogram (uten samfunnskunnskap og karriereveiledning).

Bestill time:

 

Introduksjonsloven: introduksjonsprogram, men uten karriereveiledning

Inntak til norskopplæring og samfunnskunnskap som del av introduksjonsprogram.

Bestill time: