Hovedseksjon

Fag for studiekompetanse

Som voksen kan dustudiekompetanse på flere måter. Du kan bestå seks fag som gir deg studiekompetanse etter 23/5-regelen. Har du fagbrev eller yrkesfag, kan du ta påbygg. Eller har du utdanning fra et annet land, kan denne også brukes til å få studiekompetanse i Norge.

Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen

Om du er 23 år eller eldre og kan dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning, kan du få generell studiekompetanse med kun disse seks fagene:

  • Norsk 
  • Engelsk 
  • Naturfag
  • Historie
  • Samfunnsfag
  • Matematikk P eller T

Matematikk T anbefales for deg som ønsker fordypning i realfag.

Det er Samordna opptak som vurderer din arbeidspraksis opp mot kravene i 23/5-regelen, les mer om det her.

Påbygg til studiekompetanse

Hvis du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring, så kan du ta påbyggsfag og få studiekompetanse. Har du bestått vg1 og vg2 og tatt vg3 med påbygg, har du generell studiekompetanse. Har du et fag- eller svennebrev, kan du ta påbygg. Da trenger du fire fag; historie, matematikk, naturfag og norsk.

Har du utdanning fra utlandet?

Dersom du kan dokumentere fullført videregående opplæring og eventuelt høyere utdanning fra et annet land, kan dette brukes til å gi deg studiekompetanse.

De fleste som har gått videregående skole i andre land, må i tillegg ha minst et år høyere utdanning for å få dette godkjent. Da trenger du bare ferdigheter i norsk og engelsk for å studere i Norge. Se mer på Samordna opptak sine sider.

Lurer du på om universitetet ditt er godkjent? Du kan sjekke dette på WHED sin side.

Fordypning i realfag

Noen studier, som medisin og ingeniør, har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Se Samordna opptak for mer informasjon om spesielle opptakskrav. 

Vi tilbyr disse realfagene;  

  • Fysikk 1 (anbefalt minstekrav er standpunktkarakter 3 i naturfag)
  • Biologi 1 (anbefalt minstekrav er standpunktkarakter 3 i naturfag)  
  • Kjemi 1 (anbefalt minstekrav er standpunktkarakter 4 i naturfag ST og matematikk 1P, eller bestått 1T)
  • Matematikk R1 (forutsetter 4 i 1P eller bestått 1T)

Merk at ikke alle kombinasjoner av fag er mulig.

Se Oslo VO Sinsens kurskatalog.

Veiledning

Er du usikker på hva som er den beste veien til studiekompetanse, kan du bestille en veiledningstime.