Hovedseksjon

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfag handler om å koble sammen teori og praksis i daglig arbeid, hvor du får jobbet med et fag på en mer praktisk måte. Yrkesfaglig opplæring er en kombinasjon av opplæring i skole og praksis i en bedrift innen det faget du utdanner deg i.

Du kan lese mer om yrkesfaglige utdanningsprogram på vilbli.no. Ikke alle program blir tilbudt i Oslo VO.

Yrkesfag i Oslo VO

Opplæring i yrkesfag på videregående nivå består av fellesfag og programfag.

Fellesfagene er

  • norsk
  • engelsk
  • matematikk
  • naturfag
  • samfunnsfag

Programfagene er knyttet til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Rosenhof VO tilbyr et 1-årig kurs med forberedende yrkesfag for søkere som er under B1-nivå i norsk, les mer her.

Vi skiller mellom to typer av yrkeskompetanse

  1. Yrkeskompetanse som gir fag- eller svennebrev.
  2. Yrkeskompetanse som ikke gir fag- eller svennebrev, men et vitnemål.

Yrkeskompetanse som gir fag-/svennebrev innebærer vanligvis to år med opplæring på skole og to år som lærling i bedrift. Yrkeskompetanse uten fag-/svennebrev innebærer vanligvis tre år på skole inkludert praksis i bedrift.

Les mer om forskjellene mellom disse to formene for yrkeskompetanse her.

Dersom du har relevant erfaring, kan du få vurdert din realkompetanse. Les mer her.

Veiledning

Er du usikker på hva som er den beste veien til yrkeskompetanse, kan du bestille en veiledningstime.